Here you can leve any coment for me! YIDS!!
Skrevet av Øystein Haugen, 20. nov, 2012
Kongeside Morten! imponerende samling med Tottenham-stuff!:) COYS!


E-post:
Skrevet av El_Pezza, 20. nov, 2012
Excellent love all the foreign Spurs fan!


E-post:
Hjemmeside: London